AKT INTRONIZACJI - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

AKT INTRONIZACJI

Intronizacja
Dokonujcie Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa Króla Polski w domach, parafiach, wspólnotach, szkołach, urzędach, zakładach pracy, gdzie tylko można! Oddajcie wszystko co posiadacie pod panowanie Jezusa Chrystusa Króla Polski! Mam nadzieję, że to pozwoli nam dotrwać jako Państwo Polskie do właściwej ogólnonarodowej Intronizacji, dokonanej przez władze kościelne i państwowe.


AKT INTRONIZACJI JEZUSA KRÓLA POLSKINieśmiertelny Królu Wieków, rzeczywisty i żywy, pod postacią chleba utajony, Boże nasz, Jezu Chryste! Oto stajemy u stóp Twoich, by intronizować Ciebie, Królu Polski. Wyznajemy bowiem wobec Nieba i ziemi, że Twego panowania nam potrzeba; wyznajemy publicznie, że Ty jeden, Królu królów i Panie panujących, masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa; wyznajemy także za wszystkich, co znać Cię i służyć Ci nie chcą, że tylko pod Twym berłem ratunek dla wskrzeszonej Twą mocą, a tak ciężko doświadczonej, Ojczyzny - Polski. Królu nasz wszechmocny, racz nie patrzeć na naszą niegodność i nędzę, ale w imię miłości Twego Serca zstąp do nas miłościwie, pełen łaski i prawdy, by zawładnąć tym ludem, który Ciebie dziś ś uznaje swym Królem. Z pokorą chyląc swe czoła, oddajemy cześć Bogu Królowi w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu temu. A Ciebie, Jezu, odwieczny Królu Nieba i Ziemi, uznajemy i obieramy naszym Królem, Królem Polski!Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą
i miłością wołamy:
Króluj nam, Chryste!
(wszyscy powtarzają: Króluj nam, Chryste!)

– w naszej Ojczyźnie Króluj nam, Chryste!
– w naszej parafii  Króluj nam, Chryste!
– w naszy
ch miastach i wioskach Króluj nam, Chryste!
– w naszych rodzinach Króluj nam, Chryste!
-  w Sejmie i Senacie
Króluj nam, Chryste!
-  w życiu społecznym i kulturalnym
Króluj nam, Chryste!
-  w polityce, urzędach, szkołach
Króluj nam, Chryste!
-  w zakładach pracy Króluj nam, Chryste!
-  w pracy i w czasie wolnym od niej
Króluj nam, Chryste!
-  w mediach publicznych i prywatnych
Króluj nam, Chryste!
– w życiu i sercu każ
dego Polaka Króluj nam, Chryste!
-  
w moim życiu i sercu Króluj Jezu Chryste!

Nasz jedyny, umiłowany Królu Polski, jesteśmy Twoim ludem
i dla Ciebie żyć i umierać pragniemy. Całym sercem, całą duszą, ze wszystkich naszych sił przyrzekamy:
– Przyrzekamy słowem, mocą Sakramentów i modlitwą bronić
Twego nad nami panowania za cenę każdego trudu i każdej ofiary – Przyrzekamy!
(wszyscy powtarzają: Przyrzekamy!)
– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci i głosić Twą królewską
chwałę za cenę każdego trudu i każdej ofiary – Przyrzekamy!
– Przyrzekamy solennie i uroczyście pełnić Twoją wolę, budować
Twoje królestwo i bronić go w naszym Narodzie za cenę każdego trudu i każdej ofiary – Przyrzekamy!

Chwała niech będzie Tobie, Królu wieków i Najwyższy nasz Panie. Tobie moc i panowanie, nam zaś w Twej służbie na doczesne nasze dzieje ratunek, a na wieczność dziedzictwo niebieskiej Twej
Ojczyzny, w której żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem
Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Ogłaszam/y królowanie Jezusa Króla Polski nad nami!

Źródło: Nabożeństwo Intronizacyjne wyd. Stoważyszenie "Róża"

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego