Msza Święta - Golgota - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

Msza Święta - Golgota

Msza Święta

Kapłan i Chrystus


1. Idzie do ołtarza - Idzie na Górę Oliwną.
2.
Rozpoczyna Mszę św. - Rozpoczyna się modlić.
3. Przystępuje do ołtarza i całuje - Zdradzony pocałunkiem Judasza.
4. Idzie na miejsce przewodniczenia - Pojmany i zaprowadzony do Annasza.
5.
Antyfona na wejście - Przed Annaszem fałszywie oskarżony.
6
. Panie, zmiłuj się nad nami - Prowadzony do Kajfasza. Piotr zapiera się Go trzykrotnie.
7.
Pierwsze czytanie - Prowadzony do Piłata.
8.
Modlitwa przed Ewangelią - Prowadzony do Heroda i wyszydzony.
9. Mówi: Pan z wami - Spojrzał na Piotra – nawraca go.
10.
Czyta Ewangelię - Na powrót przyprowadzony do Piłata i przed nim oskarżony.
11.
Odkrywa kielich - Haniebnie obnażony.
12.
Ofiaruje chleb i wino - Okrutnie biczowany.
13.
Przykrywa kielich - Cierniem ukoronowany.
14.
Umywa ręce - Niewinnym uznany przez Piłata.
15.
Mówi: Módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący - Piłat ukazuje Jezusa i mówi: Oto człowiek.
16. Wezwanie przed prefacją - Opluty i wyszydzony.
17. Prefacja i Święty……. - Uznany gorszym od mordercy Barabasza i skazany na śmierć.
18. Wspomnienie żyjących - Niesie krzyż na górę Kalwarię.
19. Wspomnienie świętych i tajemnicy dnia - Spotyka Matkę Bolesną i pobożne kobiety.
20. Błogosławi Ofiarę chleba i wina - Przybity do krzyża.
21. Podnosi Hostię - Wywyższony na Krzyżu.
22. Podnosi Kielich - Przelewa Świętą Krew z 5 Ran.
23. Aklamacja - Widzi pod krzyżem swą Bolesną Matkę.
24. Wspomnienie zmarłych - Modli się na krzyżu za ludzi.
25. Odmawia Ojcze nasz - Wypowiada na krzyżu 7 Słów.
26. Łamie Hostię - Oddaje Bogu Ducha: umiera.
27. Wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha - Zstępuje do Otchłani.
28. Mówi: Baranku Boży… - Wielu uznaje w Nim Syna Bożego.
29. Przyjmuje Komunię św. - Złożony do grobu.
30. Czyści kielich - Namaszczony przez pobożne kobiety.
31. Przykrywa kielich - Powstaje z martwych.
32. Antyfona na Komunię - Ukazuje się Matce swej i uczniom.
33. Odmawia modlitwę po Komunii - Objawia się uczniom swym i naucza ich jeszcze przez 40 dni.
34. Mówi ostatni raz: Pan z wami - Żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.
35. Udziela ludowi błogosławieństwa - Zsyła Ducha Świętego.
36. Mówi: Idźcie, Ofiara spełniona - Rozsyła Apostołów na cały świat, by głosili Ewangelię.

(Piękności Kościoła Katolickiego tom 1, ks. ks. Rippel i Himjoben, drukiem „Miesięcznika Franciszkańskiego”, 1908, s.114 - 117)Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego