Przepowiednie dla Polski - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

Przepowiednie dla Polski

Ojczyzna - Polska

Przepowiednia Anioła Stróża Polski,
dotycząca przyszłych losów naszej Ojczyzny.
(3 maja 1863 r. otrzymał ją Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz)


„Pokój wam, słudzy i służebnice Pańscy! Ponieważ Pan  Najwyższy was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej „ w zupełności  grzechów  swoich.”. Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej: głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi,  które  więcej  ludzi  pochłoną  aniżeli  sama  wojna.  Ujrzycie  zgliszcza,  gruzy  naokół  i  tysiące  dzieci opuszczonych, wołających chleba. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, a pomiędzy nimi wielu żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełniane na całym świecie. Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto  poniesiecie  ratunek  innym  narodom  i  ludom,nawetwam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidzialne  braterstwo ludów , Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie.Cześć Maryi i Najśw. Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim. Szczególnie przez Polaków Austria podniesie się i stanie się federacją ludów. A potem na wzór Austrii ukształtują się inne państwa. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu WIELKIEGO PAPIEŻA. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych wywyższa i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca  na  wieki.  Szukajcie przede wszystkim Królestwa Niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnicie Niebo,  a na  tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może. Polacy, Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie  wasi  na  polach  bitew  w  chwilach  stanowczych,  ale  bojowania  cichego,  pokornego  i  znojnego  na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz; żąda od was walki w duchu Chrystusowym  i  w duchu Jego świętych. On chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku wiedli przede wszystkim na każdy dzień bój  bezkrwawy.Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do Nieba, a w dodatku zajmiecie już na tej ziemi świetne stanowisko pomiędzy narodami. Pokój wam!”


Modlitwa o braterstwo Ludów


Święty Aniele Stróżu Polski, pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję Bogu Najwyższemu za chwałę jaką Cię otoczył i za to, że wybrał Cię na Obrońcę i Opiekuna naszego Narodu. Dziękuję również za wszelkie dobro, jakie dla Jego chwały dokonujesz i proszę gorąco, abyś w porozumieniu i jedności z Aniołem Stróżem Rosji i innych Narodów sprawił, by ustały wszystkie spory między Polską a Rosją lub innymi Narodami, aby zostały zażegnane wszelkie waśnie i oddalone jakiekolwiek pretensje czy oskarżenia. Dopomagaj nam, Przewodniku naszej Ojczyzny, by w oparciu o sprawiedliwość, wzajemne zrozumienie się, w duchu miłości i pokoju, zapanowała trwała przyjaźń i braterstwo Polski, Rosji oraz wszystkich ludów i Narodów tak, aby stanowiły jedną Rodzinę Bożą. Amen

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego