Rożaniec Św. - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

Rożaniec Św.

Modlitwy > Różaniec Św.
RÓŻANIEC ŚWIĘTY

Papież Jan Paweł II: Nie ruchliwe stolice są decydującymi ośrodkami historii świata i świętości; prawdziwymi ośrodkami historii świata są ciche miejsca modlitwy ludzi. Tam gdzie sie modli, tam się decyduje. Nie tylko o naszym życiu po śmierci, ale także o wydarzeniach tego świata.RÓŻANIEC ŚWIĘTY


Na początku znak krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

1 raz Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

1 raz Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie
wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

3 razy Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Mar
io, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


CZĘŚĆ I. RADOSNA
(odmawiamy w poniedziałek i sobotę)

TAJEMNICA I   
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

Po każdym dziesiątku odmawiamy:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak Była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia


TAJEMNICA II   
Nawiedzenie Świętej Elżbiety
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

TAJEMNICA III   
Narodzenie Pana Jezusa
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

TAJEMNICA IV   
Ofiarowanie Pana Jezusa
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

TAJEMNICA V   
Znalezienie Pana Jezusa
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

Po każdej części odmawiamy:

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.


CZĘŚĆ II. ŚWIATŁA
(odmawiamy w czwartek)

TAJEMNICA I   
Chrzest Jezusa w Jordanie
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

TAJEMNICA II   
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

TAJEMNICA III   
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

TAJEMNICA IV   
Przemienienie na Górze Tabor
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

TAJEMNICA V   
Ustanowienie Eucharystii
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

CZĘŚĆ III. BOLESNA
(odmawiamy we wtorek i piątek)

TAJEMNICA I   
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

TAJEMNICA II   
Biczowanie Pana Jezusa
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

TAJEMNICA III   
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

TAJEMNICA IV   
Dźwiganie krzyża
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

TAJEMNICA V  
Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie


CZĘŚĆ IV. CHWALEBNA
(odmawiamy w środę i Niedzielę)

TAJEMNICA I   
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

TAJEMNICA II  
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

TAJEMNICA III   
Zesłanie Ducha Świętego
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

TAJEMNICA IV   
Wniebowzięcie Matki Bożej
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

TAJEMNICA V   
Ukoronowanie Matki Najświętszej na Królową nieba i ziemi
1x Modlitwa Pańska 10x Pozdrowienie Anielskie

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego