Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi…”

Jezu Chryste niech Twoje Królestwo przyjdzie do Polski!

www.RadioChrystusaKrola.pl

Radio Chrystusa Króla

NARODOWY EGZORCYZM
SERDECZNIE ZAPRASZAM
więcej tutaj

Jak współcześni kapłani odprawiają Najświętszą Ofiarę Eucharystyczną Mszy Świętej?

Niewłaściwa forma odprawiania Mszy Śwętej - plecami do Boga.

Dlaczego kapłani odprawiają Mszę Świętą plecami do Pana Boga? Kto im tak nakazał? Napewno nie Pan Bóg. Według mnie jest to postawa lekceważąca Boga. My wierni Kościoła Katolickiego otrzymujemy przez to mniej łask. Dlatego zachęcam wszystkich kapłanów do właściwej postawy podczas odprawiania Najświętszej Ofiary Eucharystycznej Mszy Świętej według rytu nadzwyczajnego po łacinie i przodem do Pana Jezusa - Trydencka Msza święta. więcej tutaj

 
Właściwa forma odprawiania Mszy Śwętej - przodem do Boga.

Teologiczna atrakcyjność Trydenckiej Mszy świętej

Alfons Kard. Stickler SDB

„THE LATIN MASS MAGAZINE”

[Wykład wygłoszony w Nowym Jorku w dn. 9 maja 1995 w czasie konferencji

zorganizowanej przez środowiska „Christi Fideles” i „Keep the Faith"]

Msza święta trydencka to ryt Mszy świętej, który został ustalony przez Papieża Piusa V na polecenie Soboru Trydenckiego i ogłoszony 5 grudnia 1570 r. Mszał Piusa V zawiera stary rzymski ryt Mszy, oczyszczony z różnych dodatków i zmian. Wprowadzając ten ryt jako obowiązujący, Papież zachował jako prawomocne inne ryty, mające przynajmniej 200 lat. Dlatego też bardziej poprawnym jest nazywanie tej Mszy liturgią Papieża Piusa V... więcej tutaj

Modlitwa Różańca Świętego jest silniejsza od bomb atomowych

Na Hiroszimę i Nagasaki zrzucono bomby atomowe. Piloci, którzy to uczynili, byli w tym celu szkoleni przez 6 miesięcy, aby śmiercionośne bomby trafiły w ściśle określone miejsca.

Na sześć miesięcy przed atomowym atakiem lotnictwa USA w tych miastach pojawiło się dwóch mistyków, którzy trzem milionom katolików głosili konieczność nawrócenia, odmawiania Różańca i pokuty jako jedynego ratunku przed czekającymi dniami nieszczęść. Nawoływali oni japońskich katolików, aby przygotowali się, żyli w stanie Łaski Uświęcającej, często przyjmowali Sakramenty Święte, nosili sakramentalia, byli ostrożni z kim obcują, a w swoich domach trzymali poświęconą wodę i świecę (gromnicę) i odmawiali codziennie Różaniec (przynajmniej jedna część).
czytaj więcej


15 obietnic danych przez Matkę Bożą
za odmawianie Różańca Świętego bł. Alanowi de Rupe

czytaj tutaj


KRUCJATA RÓŻAŃCOWA
ZA POLSKĘ
WEJDŹ

KRUCJATA NIEBIESKA
WEJDŹ

DUCHOWA ARMIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI
WEJDŹ

.


KRUCJATA ŚWIĘTYCH
I BŁOGOSŁAWIONYCH POLSKICH
WEJDŹ
.

.


KRUCJATA ANIELSKA

WEJDŹ

.
WSPÓLNOTA MODLITEWNA ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
POD SZTANDAREM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI
NASZEJ HETMANKI


wejdź


NARODOWY EGZORCYZM

Od tej pory będziemy zadawać naszemu wrogowi
(lucyferowi i jego pomocnikom)
wielkie straty w jego szeregach, dzięki tej wspaniałej łasce Bożej.

 
Papież Benedykt XVI udzielający Komunii Św. wiernym w pozycji klęczącej!
KLĘKAJCIE PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM!!!

Zachęcam wsystkich do przyjmowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie na klęcząco z rąk kapłana do ust. To jest jedyna postawa jaką winniśmy przyjąć przed Bogiem przyjmując Go! Nie bójmy się klękać!

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca (przypadające dni)

2 Styczeń 2016
6 Luty 2016
5 Marzec 2016

2 Kwiecień 2016
7 Maj 2016
4 Czerwiec 2016

2 Lipiec 2016
6 Sierpień 2016
3 Wrzesień 2016

1 Październik 2016
5 Listopad 2016
3 Grudzień 2016więcej tutaj

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

Cztery warunki
Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca


Najświętsza Panna i Jezus ukazali się siostrze Łucji w dniu 10 grudnia 1925 r., aby opisać nabożeństwo wynagradzające grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. W jego ramach powinniśmy:

1. w pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej, byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego;
2. przyjąć Komunię Św. w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji;
3. odmówić pięć tajemnic różańcowych;
4. dodatkowo przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej intencji.

Nie zapominajmy zawierzyć w tym dniu Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. Prosiła o to Matka Boża.

Nabożeństwo Pierwszych Piątków Miesiąca (przypadające dni)

1 Styczeń 2016
5 Luty 2016
4 Marzec 2016
1 Kwiecień 2016
6 Maj 2016
3 Czerwiec 2016

1 Lipiec 2016
5 Sierpień 2016
2 Wrzesień 2016
7 Październik 2016
4 Listopad 2016
2 Grudzień 2016


W ramach tego nabożeństwa powinniśmy: przystąpić do sakramentu pokuty (można przystąpić do spowiedzi wcześniej, najważniejsze, aby być w tym dniu  w stanie łaski uświęcającej), uczestniczyć we  Mszy Świętej i przyjąć  Komunię Świętą w intencji wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciwko Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa
Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga, twierdz warownych. (2 Kor 10:3-4)

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.
(Ef 6:12)

Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest  sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych. (Ef 6:13-18)

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.
Obsługę plików cookies można zmienić w przeglądarce internetowej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego