Boże Miłosierdzie - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

Boże Miłosierdzie


BOŻE MIŁOSIERDZIE

 
 

 

Choćby dusza była, jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu - cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i związane z nim obietnice


      Warunek pierwszy: Ufność. “Łaski z Mojego Miłosierdzia czerpie się jedynym naczyniem, a jest nim ufność. Żadna dusza, która wzywała Miłosierdzia Mojego nie zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia”. Warunek drugi: Pełnienie uczynków Miłosierdzia. Żdam od ciebie uczynków Miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć Miłosierdziu Mojemu” (Dz. nr 742)Nowe formy kultu do Bożego Miłosierdzia


Obok znanych i wyżej przypomnianych przez pośrednictwo św. s. Faustyny sposobów uwielbienia i uczczenia Bożego Miłosierdzia, Pan Jezus wprowadza przez tę skromną zakonnicę, cztery całkowicie nowe formy nabożeństwa ku czci Bożego Miłosierdzia, wiążąc je z nieprawdopodobnymi obietnicami.

Pierwsza z nich związana jest uczczeniem Obrazu Jezusa Miłosiernego. Pan Jezus pragnie, aby obraz ten rozpowszechniano i czczono na całym świecie.

Druga dotyczy odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego (ta Koronka dostępna jest tutaj). “Przez odmawianie tej koronki zbliżasz ludzkość do Mnie”.

“Odmawiaj nieustannie tę Koronkę, której cię nauczłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać tę Koronkę grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku. Choćby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę Koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego Miłosierdzia Mojego i napełnię jego szuszę pokojem, a godzina jego śmierci będzie szczęśliwa. Napisz, że gdy tę Koronkę przy konających będą odmawiać, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą, nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel Miłosierny. Pragnę, aby cały Świat poznał Miłosierdzi Moje, niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu Miłosierdziu. Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego”.

Trzecia obietnica dotyczy Godziny Miłosierdzia.
"Ile razy słyszysz, jak zegar bije godzinę trzecią, zanurzaj się cała w Miłosierdziu Moim, uwielbiając je i wysławiając je, wzywając jego wszechmocy dla całago świata, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało ono na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała się łaska dla całego świata;  Miłosierdzie zwyciężyło Sprawidliwość... Staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową..., a jeżeli nie możesz..., to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczciej Moje Serce, które jest pełne Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę” (Dz. 1572).

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


Z kolei w czwartej formie kultu do Bożego Miłosierdzia Pan Jezus żąda, aby pierwsza Niedziela po Wielkanocy została przez Papieża ustanowiona Świętem Bożego Miłosierdzia. Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mojego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła Miłosierdzi Mojego, która dusza w tym dniu przystąpi godnie do Spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. "Ta wyjątkowa łaska jest zasadniczo większa niż łaski sześciu Sakramentów z wyjątkiem Sakramentu Chrztu św., w którym identycznie otrzymujemy odpuszczenie win i kar” (ks. prof. J. Różycki). Czyli gdyby nawet największy grzesznik zaraz po spełnieniu warunków tej obietnicy nagle umarł, to pójdzie prosto do Nieba. Wielu teologów nazywa tę łaskę ósmym sakramentem.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego