Modlitwy - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

Modlitwy

Modlitwy > Armia Najdroższej Krwi
SIEDEM OJCZE NASZ... I SIEDEM ZDROWAŚ MARYJO... KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSABoski Zbawiciel objawił się Swiętej Brygidzie, dodatkowo jeszcze z następującą modlitwą i powiedział: Wiedzcie, że Ja tym, którzy przez 12 lat będą odmawiać 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo na Cześć Mojej Drogocennej Krwi, udzielę 5 następujących łask:

1. Zostanie w godzinę śmierci zabrany bezpośrednio do Nieba bez Czyśćca.
2. B
ędzie zaliczony do grona największych świętych, jakoby przelewał krew za wiarę Chrystusową.
3. Bóg Ojciec b
ędzie utrzymywał w jego rodzinie trzy Dusze w stanie łaski uświęcającej według jego wyboru.
4. Dusze waszych krewnych a
ż do czwartego pokolenia nie pójdą do piekła.
5. B
ędą powidomieni przed swą śmiercią.


Uwaga: Gdyby osoba odmawiająca te modlitwy wcześniej zmarła, zaliczone będzie jakby je odmówiła w całości.

MODLITWA


Tajemnica  pierwsza
Obrzezanie Pana Jezusa


Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie pierwsze rany, pierwsze boleści i pierwsze przelanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy młodości, na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich a szczególnie w moim pokrewieństwie.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica druga
Krwawy pot Pana Jezusa


Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Serca Pana Jezusa na Górze Oliwnej, każdą kroplę Krwi z Krwawego Potu na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca na zapobieganie tym grzechom, na zwiększenie Miłości Bożej i Miłości bliźnich naszych.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica trzecia
Biczowanie Pana Jezusa


Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiąc Ran o okrutnej Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa spowodowaną biczowaniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca i nieczystości, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności a zwłaszcza w moim pokrewieństwie.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica czwarta
Cierniem koronowanie Pana Jezusa


Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Rany, Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa z Koronowania Cierniem na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy umysłu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Królestwa Chrystusowego na ziemi.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica piąta
Dźwiganie krzyża


Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną mękę Pana Jezusa i Jego Drogocenną Krew na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za bunt przeciw Twoim Świętym Postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom i na ubłaganie prawdziwej miłości do Krzyża.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica szósta
Ukrzyżowanie Pana Jezusa


Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyżu, Jego przybicie do Krzyża, Jego podniesienie na Krzyżu, Jego Święte Rany na Rękach, Nogach i Boku, Jego Drogocenną Krew, która wylała się za nas, Jego skrajną biedę, Jego posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się Świętych Ran Jego we wszystkich Mszach Świętych na ziemi – na pokutę za skaleczenie Świętych zakonnych ślubowań i reguł, na zadośćuczynienie za wszytkie moje i wszystkich ludzi całego świata grzechy, za chorych i umierających, za kapłanów i laikat, za życzenie i prośby Ojca Świętego, za odnowę rodzin chrześcijańskich, za umocnienie w wierze, za Ojczyznę moją i jedność rodzin i narodów, jedność Kościoła w Chrystusie, jak i za dusze w Czyśćcu cierpiące i te które znikąd ratunku nie mają.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica siódma
Otworzenie Świętego Boku Pana Jezusa


Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyjąć Otworzenie Świętego Boku i Serca Pana Jezusa Chrystusa za potrzeby Kościoła Świętego i na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy. Racz przyjąć Tę Drogocenną Najświętszą Krew i Wodę, która została przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa i racz nam być łaskawy i miłosierny. O Przenajświętsza Krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych, o Przenajświętsza Wodo z Najświętszego Boku i Serca Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. Amen.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

Panie i Boże Nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze według Świętej Sprawiedliwości Twojej, ale racz nam być łaskawym według Wielkiego Miłosierdzia Twego. Panie Jezu, który konałeś na Krzyżu za nas, zanurz w Swoim Najświętszym Konaniu na wieki nasz dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez Najświętszą Agonię Twoją.

Uwielbiam Cię, Ojcze, przez Miłosierdzie Syna Twego. Jezu Miłosierny Boże, wierzę w Ciebie i ufam dobroci Twojej teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.


MODLITWA TERESY HELENY HIGGINSON DO NAJŚWIĘTSZEJ GŁOWY PANA JEZUSA JAKO PRZYBYTKU BOŻEJ MĄDROŚCI


O, mądrości Najświętszej Głowy, prowadź mnie na wszystkich moich drogach. O Miłości Najświętszego Serca, spal mnie Twoim ogniem. O, Przybytku Mądrości Bożej i Siło przewodnia która rządzisz wszystkimi poruszeniami i miłością Najświętszego Serca - oby wszystkie umysły Ciebie poznały, wszystki sercia Ciebie kochały i wszyskie języki Ciebie wychwalały, teraz i na wieki wieków. O, Woli, która zawsze byłaś pokornie uległa Woli Twego Ojca Niebieskiego, kieruj mną we wszystkich sprawach, jak kierowałaś wszystkimi uczuciami i poruszeniami Najświętszego Serca Boga - Człowieka. O, Rozumie, który znasz wszystkie rzeczy, prowadź mnie zawsze Twoim Światłem. O, Pamięci, w której odbija się równocześnie przeszłość, teraźniejszość, i przyszłość, która zawsze o mnie pamiętasz i zawsze stwarzasz nowe sposoby udzielania dalszych łask - przymuś mnie do miłowania Ciebie coraz bardziej. Dla uczczenia Boskiej Woli, Pamięci i Rozumu; Chwała Ojcu: ... (3 razy)

Modlitwa


Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty,
w najgłębszej pokorze oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję Najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich tabernakulach całej ziemi, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników.

KORONKA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSANa dużych paciorkach:
„O Jezus, okryj Twoją Przenaj droższą Krwią cały świat! Obmyj wszystek brud grzechu i odnów świat przez Ducha Świętego".


Na małych paciorkach:
O, mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez
zasługi Twojej Najdroższej Krwi".

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PANA

Kyrie,eleison. - Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże -
Duchu Święty, Boże -
Święta Trójco, Jedyny Boże -

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego - wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego -
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza -
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię -
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu -
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony -
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu -
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia -
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia -
Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze -
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia -
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy -
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników -
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców -
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice -
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych -
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących -
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących -
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących -
Krwi Chrystusa, otucho umierających -
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych -
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego -
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej -
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — zmiłuj się nad nami.

K: Odkupiłeś nas, Panie Krwią swoją.
W: I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego